Styczeń: W intencji dorosłych parafian, aby dawali młodzieży przykład głębokiej wiary, kultury i zaangażowania w życie parafii.

Luty: Za prześladowanych chrześcijan, a w szczególności za rodzinę syryjską, którą objęliśmy naszą pomocą.

Marzec: Aby duchowe owoce Misji świętych skutkowały przebaczeniem i pojednaniem z naszymi osobistymi wrogami i wygaszeniem starych waśni.

Kwiecień: O rozwój wspólnoty parafialnej i pomyślne zakończenie rozbudowy naszego kościoła.

Maj: Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców, o nieustanne trwanie w wierze.

Czerwiec: O świadomość dorosłych parafian jak ważna i pilna jest prawna ochrona życia dzieci nienarodzonych.

Lipiec: O spotkanie Boga na wakacyjnym szlaku.

Sierpień: O porzucenie nałogów przez osoby uzależnione, aby nasi parafianie chętnie podjęli abstynencję od napojów alkoholowych stając się przykładem dla tych, którym trudno porzucić nałogi.

Wrzesień: Za dzieci, młodzież, rodziców, opiekunów i katechetów o Boże błogosławieństwo w nauce w rozpoczynającym się roku szkolnym i katechetycznym.

Październik: Za młodzież przystępującą do sakramentu bierzmowania, aby była świadkami Jezusa Chrystusa i nigdy się od Niego nie odwróciła.

Listopad: W intencji zmarłych parafian i członków Żywego Różańca.

Grudzień: Módlmy się o mocną wiarę, czystość serc i wytrwałość dla powołanych do stanu kapłańskiego i zakonnego