SPOWIEDŹ ŚWIĘTA


15 minut przed Eucharystią W NIEDZIELĘ i przed poranną Mszą św. W TYGODNIU

30 MINUT PRZED wieczorną Mszą św.  W TYGODNIU

W KONFESJONALE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU OŁTARZA.

KSIĄDZ PRZED ROZPOCZĘCIEM EUCHARYSTII BĘDZIE WYCHODZIŁ Z KONFESJONAŁU, DLATEGO PROSIMY ABY OSOBY, KTÓRE BĘDĄ CHCIAŁY PRZYSTĄPIĆ DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA PRZYCHODZIŁY WCZEŚNIEJ.

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

    • W NIEDZIELĘ podczas Mszy św. wg. grafiku wywieszonego na konfesjonale oraz zamieszczonego poniżej
    • CODZIENNIE RANO 15 minut przed Mszą św.
    • CODZIENNIE WIECZOREM 30 minut przed Mszą św.
    • W KAŻDY PIĄTEK 15 minut przed Mszą św. o godzinie 15.00 i w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu po wieczornej Eucharystii
    • W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA od 17.00 do 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH MOŻE ULEC ZMIANIE. 
W RAZIE POTRZEBY MOŻNA POPROSIĆ KSIĘDZA O SPOWIEDŹ PO MSZY ŚW.

 

podczas Mszy św.

8:00

 

9:30

 

11:00

 

12:30

 

18:00  

Poniedziałek 
7:45 – 7:55  
17:30 – 17:55  
Wtorek 
7:45 – 7:55  
   
Środa
7:45 – 7:55  
17:30 – 17:55  

Czwartek 
7:45 – 7:55  
17:30 – 17:55  
Piątek
7:45 – 7:55  
   
17:30 – 17:55  

 

Sobota
8:45 – 8:55  
17:30 – 17:55