List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

NOWE  ŻYCIE  W  CHRYSTUSIE   (Link do Listu dostępny w formacie .doc)  List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski  Drodzy Siostry i Bracia! W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy…