Spotkania grupy charyzmatycznej rozpoczynają się Eucharystią w środy o godzinie 18:00, następnie kontynuowana jest wspólnotowa modlitwa w salce ks. Aleksandra Zienkiewicza.

Zazwyczaj w pierwszy wtorek miesiąca odprawiana jest Msza św. a po niej w naszej świątyni ma miejsce Modlitwa Uwielbienia z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała z modlitwą wstawienniczą prowadzona między innymi przez Wspólnotę Charyzmatyczną. 

Nasza modlitwa to uwielbienie Pana Jezusa, to dzielenie się Słowem Bożym i świadectwem życia. 
Czuję ogromną moc naszej wspólnej wspólnej modlitwy. Moje serce jest na nowo wypełniane miłością, radością i ogromnym pokojem. Napełniona Duchem Świętym, mogę dzielić się dalej Panem Jezusem: z rodziną i innymi bliźnimi spotykanymi na mojej drodze…
Ogromnie dziękuję za dar tej wspólnoty i za doświadczenie wspólnego uwielbienia Pana Jezusa!
Chwała Panu!
Anita