Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny

Matki Miłosierdzia we Wrocławiu

przygotowanie do Sakramentu bierzmowania – I semestr

 

Warunki konieczne

 

 1. Obecność na Mszy św. i Modlitwie Uwielbienia (07.11.2017 i 05.12.2017 godzina 18.00) lub udział w Weekendzie Ewangelizacyjnym (17-19.11.2017 rozpoczęcie w piątek o godzinie 19.00 Program na plakatach i w internecie)

 2. Rozmowa indywidualna z księdzem proboszczem (możliwe terminy: 04.11 godz.12.00 – 15.00,
  14 i 15.11 godz. 14.30 – 17.00 lub 18.11.2017 godz. 10.00 – 15.00)

 3. Udział w katechezach w niedzielę po Mszach św. wieczornych 29.10, 19.11, 17.12, 07.01 i 4.02
  w pierwszym semestrze

 4. Udział we Mszy św. w niedziele i święta (potwierdzone podpisem kapłana lub katechety)

 5. Sakrament pokuty i pojednania (potwierdzony podpisem kapłana)

 6. Obecność na 5 Nabożeństwach Różańcowych (potwierdzone podpisem kapłana lub katechety)

 7. Obecność na 5 Mszach św. Roratnich (potwierdzonych podpisem kapłana lub katechety)

 8. Zgoda rodziców wyrażona podpisem w książeczce do bierzmowania

 9. Poinformowanie katechety szkolnego o przygotowaniu do sakramenty bierzmowania (podpis katechety w książeczce)

 10. Potwierdzenie od katechety uczestnictwa w katechezie szkolnej po I semestrze, na koniec
  i początek roku szkolnego

 11. Udział w rekolekcjach adwentowych (15-16.12.2017 godz. 19.30 – nauka dla młodzieży, 17.12.2017 godz. 18.00)

 12. Zgoda od proboszcza dla osób z innych parafii

 

Plan II semestru zostanie podany do spotkania 04.02.2017.