Różaniec Rodziców

Różaniec Rodziców to forma modlitwy zapoczątkowana w Archidiecezji Gdańskiej w 2001 roku. Oficjalnie Różaniec Rodziców został włączony w strukturę Żywego Różańca 14 listopada 2022 r. (szczegóły na stronie https://www.rozaniecrodzicow.pl/). Pierwsza Róża Rodziców w naszej Parafii zaczęła wspólnie modlić się w intencji dzieci w grudniu 2023 r. Dokładnie 8 grudnia 2023 r. dwudziestoosobowa grupa rodziców po…

Intencje papieskie 2024

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA 2024 r.   STYCZEŃ O docenienie daru różnorodności w Kościele Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.   LUTY Za nieuleczalnie chorych Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.  …

Intencje parafialne 2024

INTENCJE PARAFIALNE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2024 STYCZEŃ Za zmarłych w 2023 roku członków Żywego Różańca: † Małgorzatę Wasilewską, † Zofię Domagalską, † Pelagię Wiktorek, † Jadwigę Trawińską, † Bożenę Jędrzejewską.    LUTY Za osoby samotne, chore i cierpiące o łaskę wytrwałości i zaufania, by czuły się potrzebne i nie doświadczały osamotnienia oraz braku miłości.   MARZEC…

Intencje parafialne 2023

Styczeń: O udział w chwale Chrystusa dla zmarłych członków Żywego Różańca…(Maria Baraniak, Regina Jaworska, Stefania Pluta, Teresa Słupska) Luty: O opiekę Matki Bożej z Lourdes dla osób samotnych, starszych i chorych. Marzec: Aby przeżywanie Wielkiego Postu, dało nam siłę do przeciwstawiania się próbom demoralizacji i niszczenia wartości chrześcijańskich. Kwiecień: Aby Chrystus Zmartwychwstały dał nam odwagę…

Intencje Papieskie 2023

Styczeń 2023 Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom. Luty 2023 Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących. Marzec 2023 Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych,…

Intencje papieskie na rok 2022

STYCZEŃ  O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi. LUTY Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za…

Intencje parafialne Apostolstwa Modlitwy na rok 2022

  Styczeń: O łaskę zbawienia dla zmarłych członków Żywego Różańca tj. Czesławę Dawiskibę, Marię Strazdas, Zuzannę Mojsa, Adelę Mojsa, Jana Komisarka, Mariolę Kudłę, Helenę Wałęsę Luty: Abyśmy odważnie umieli dawać świadectwo naszej wiary pośród współczesnego społeczeństwa poprzez przynależność do Żywego Różańca. Marzec:  Aby Wielki Post był czasem przemiany sumień matek i ojców dzieci nienarodzonych, aby mieli…

Obowiązki członków Żywego Różańca

Obowiązki członków Żywego Różańca: Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze różańcowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w Uroczystościach i Świętach ku czci Matki Bożej. Rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską. Odważne stawanie w obronie wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich. Udział w pogrzebie zmarłych członków Żywego Różańca…

JUBILEUSZOWE PIELGRZYMOWANIE

Wszystkich wolontariuszy Parafialnych Zespołów zapraszamy do pielgrzymowania do grobu naszej świętej patronki Jadwigi Śląskiej. Będzie to nasze stawanie przed Panem w postawie uwielbienia za 30 lat wspólnego działania na rzecz drugiego człowieka wzorem Świętej Jadwigi. Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę 20 października w Trzebnicy. Spotkanie rozpoczniemy o 9-tej, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w…