Oferta wypoczynku

Serdecznie zapraszamy Seniorów, członków Parafialnych Zespołów Caritas oraz grup przyparafialnych a także inne chętne osoby do skorzystania z przygotowanej przez nas atrakcyjnej oferty wypoczynku w naszym ośrodku w Łebie.Seniorzy wypoczywają w Łebie – nadmorskiej miejscowości znanej z ruchomych wydm i szczególnego mikroklimatu, w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.W ośrodku znajdują się…

Intencje parafialne 2018

Intencje parafialne na rok 2018 Styczeń Aby Święta Rodzina wypraszała potrzebne łaski dla naszych rodzin. Luty Aby Wielki Post był dla nas dobrym czasem przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Marzec Aby Święty Józef wypraszał potrzebne łaski dla wszystkich ojców wychowujących swe dzieci. Kwiecień Aby Zmartwychwstały Pan błogosławił nasze rodziny, aby Bogiem były silne. Maj Aby…

Intencje Papieskie 2018

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2018 Styczeń Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności. Luty Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja. Marzec Ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego…

Klub Seniora

W naszej parafii działa Klub Seniora w ramach jego działalności organizowane są: gimnastyka, pogadanki, wycieczki krajoznawcze, wyjścia na imprezy kulturalne. Są one częściowo finansowane przez Urząd Miejski Wrocławia. Zajęcia artystyczne prowadzi p. Wiesława Dubiel, która uczy osoby należące do klubu, tworzyć m.in. ozdoby i stroiki świąteczne, kwiaty z papieru, róże z kolorowych liści drzew. Ozdabiamy…

Akcja Katolicka

„Od medytacji i modlitwy do katolickiego działania”   1. Wstęp   Akcja Katolicka we współczesnym Kościele jest ważnym elementem nowej ewangelizacji. Katolicy świeccy zrzeszeni i uformowani w Akcji Katolickiej mogą kształtować od wewnątrz struktury życia społecznego. Mogą wykorzystywać zasady katolickiej nauki społecznej w obszarach kultury, oświaty, życia zawodowego, polityki, działalności społecznej i samorządowej.   2.…

Koło Biblijne

Krąg Biblijny środa po Mszy świętej wieczornej Chrześcijanie powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia. Słowo Boże jest czytane w kościele podczas Mszy Świętej. Ważne jest aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia.

Obowiązki członków Żywego Różańca

Obowiązki członków Żywego Różańca: Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze różańcowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w Uroczystościach i Świętach ku czci Matki Bożej. Rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską. Odważne stawanie w obronie wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich. Udział w pogrzebie zmarłych członków Żywego Różańca…