Przy parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia działa obecnie 4. Szczep Wrocławski (żeński) im. św. Joanny Beretty Molli.

Składa się on z gromady (dla dziewcząt uczęszczających do III, IV i V klasy szkoły podstawowej) i drużyny.