List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania 11-17 września 2016 r.

WYCHOWANIE NAŚLADOWANIEM MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI BOGAList Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania11-17 września 2016 r.Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!Za tydzień w naszej Ojczyźnie rozpocznie się szósty Tydzień Wychowania, któremu w tym roku towarzyszyć będzie hasło Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec”. Zastanówmy się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci i…

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

NOWE  ŻYCIE  W  CHRYSTUSIE   (Link do Listu dostępny w formacie .doc)  List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski  Drodzy Siostry i Bracia! W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy…