Przy parafii działa chór prowadzony przez organistę oraz dyrygentkę, nauczycielkę śpiewu.
Próby chóru odbywają się obecnie w poniedziałki o godzinie 19:00, zazwyczaj w salce im. ks. Aleksandra Zienkiewicza.
Nowych chętnych do śpiewu prosimy o upewnienie się co do terminu najbliższej próby u organisty.