Przy parafii działa chór prowadzony przez organistę oraz dyrygentkę, nauczycielkę śpiewu.
Próby chóru odbywają się w środy o godzinie 19:00. Nowych chętnych do śpiewu prosimy o upewnienie się co do terminu najbliższej próby u organisty.