RDW Domowego Kościoła 9.12.2018

9 grudnia 2018r miał miejsce Adwentowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła, którego myśl przewodnia brzmiała: ”Wyruszyć w drogę. Młodość czasem wzrastania” Wzrastanie dziełem Boga i człowieka. Homilię podczas Mszy św., sprawowanej dla członków należących do Rejonu I Ruchu Światło Życie – Wrocław Wschód przez ks. Jana Adamarczuka i ks. Macieja Palecznego, wygłosił ks. Jan, zwrócił uwagę,…

Komentarz liturgiczny

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zapraszam do wysłuchania komentarza liturgicznego, który będzie podejmował temat kwestii obrzędów wstępnych Mszy świętej. Msza święta jest ważna jako całość i nie ma w liturgii momentu bardziej, lub mniej istotnego. Dlatego powinniśmy być na niej obecni od samego początku, nie należy się zatem spóźniać na Eucharystię, a najlepiej przychodzić nieco…

Komentarz o roku liturgicznym

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W święto Objawienia Pańskiego w uroczysty sposób została nam ogłoszona data Wielkanocy i innych Świąt Pańskich. To dobry moment, aby w krótkich słowach tego komentarza wyjaśnić czym jest rok liturgiczny. W ciągu rocznego cyklu Kościół wspomina całe misterium Chrystusa – od momentu Wcielenia przez Zesłanie Ducha Świętego aż po oczekiwanie…

Komentarz I

Czym jest Msza święta i jaka jest jej istota Msza Święta jest znakiem rozpoznawczym naszego Kościoła, jest ona wręcz pulsującym sercem wiary katolickiej. Stanowi jej centrum. Celebracja eucharystyczna jest bowiem uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Eucharystia mszalna to przede wszystkim uobecnienie słów i gestów Chrystusa, które miały miejsce po spożyciu Uczty Paschalnej –…

Komentarz 1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus   Dziś podejmiemy temat gestu liturgicznego jakim jest pokłon ciała i skłon głowy. Pokłon (inklinacja od łac. inclino – skłaniam się) bardzo często stosowany jest w liturgiach wschodnich. Uważa się go tam za zwyczajny znak głębokiego szacunku i uwielbienia. W liturgii rzymskiej natomiast pokłon jest znakiem zarówno głębokiego szacunku, jak również usposobienia…

Komentarz IV

Postawy w czasie Mszy świętej Klęczymy, stoimy, siedzimy w czasie Mszy Świętej Postawa naszego ciała podczas Mszy Świętej ma swoje znaczenie i symbolikę. Siedzenie, stanie, klęczenie także jest aktywnym braniem udziału w liturgii. Istnieje także modlitwa ciałem. Wszelka zewnętrzna postawa w modlitwie jest zawsze wyrazem naszego wewnętrznego przekonania, wyznania, przeżywania czy usposobienia. Człowiek, gdy chce…