Pogrzeb katolicki przysługuje parafianom ochrzczonym i praktykującym. Jest to ostatnie pozegnanie człowieka wierzącego i polecenie go miłosierdziu Bożemu, w które ufał na ziemi.
Zgłaszając do kancelarii parafialnej sprawy pogrzebowe należ przedstawić:

  • akt zgonu z USC;
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentów.

Rodzina zmarłego zobowiązuje się przystąpić do Sakramentu Pokuty i Komunii świętej uczestnicząc we Mszy świętej pogrzebowej.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego można odmówic chrześcijańskiej ostatniej posługi, jeżeli zmarły za życia jawnie wyznawał ateizm lub otwarciewystępował przeciwko Bogu i Kościołowi, szerząc tym samym publiczne zgorszenie.