• Sakrament Chrztu Św. jest udzielany w III niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30 ,
  • Spotkania dla rodziców i chrzestnych przygotowujące do tego sakramentu w soboty o godz. 19:00.
  • Dodatkowo Chrzest będzie udzielany w II dzień Świąt Bożego Narodzenia, w uroczystość Objawienia Pańskiego i w II dzień Świąt Wielkanocnych.
  • Termin spotkania dla rodziców i chrzestnych dzieci otrzymujących Chrzest w czasie świątecznym będzie ustalany z zainteresowanymi indywidualnie.
  • Na życzenie rodziców i po uzgodnieniu z księdzem chrzest może być w sobotę o 9 lub o 18.

Parafianie chcący ochrzcić swoje dziecko powinni:

  • zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania ok. 3 tygodni przed chrztem;
  • przedstawić akt urodzenia dziecka z USC;
  • przedstawić dane osobowe chrzestnych, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i są praktykującymi katolikami (młodzież ucząca przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii);
  • rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu Spowiedzi i Komunii Św. w intencji dziecka;
  • rodzice i chrzestni powinni wykazać się znajomością odnośnie sakramentu Chrztu św. (KKK)

Pragnący być chrzestnymi w innej parafii mogą otrzymać zaświadczenie dopuszczające do tej godności po udokumentowaniu swojej wiary (małżonkowie powinni mieć ślub kościelny, a młodzież zaświadczenie o bierzmowaniu i uczęszczaniu na lekcje religii).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego i Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy: Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony.

Kodeks Prawa Kościelnego wskazuje najpierw na osobę dorosłą i jasno określa: Aby dorosły mógł być ochrzczony, powinien wyrazić wolę przyjęcia chrztu, być odpowiednio pouczony o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz przyjąć praktykę życia chrześcijańskiego w katechumenacie (kan. 865). Również Katechizm wskazuje, że katechumenów należy odpowiednio wprowadzać w tajemnicę zbawienia i praktykę obyczajów ewangelicznych, a przez święte obrzędy, spełniane w kolejnych odstępach czasu, wtajemniczać ich w Życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego.

Jeśli zaś chodzi o chrzest dzieci Kodeks podkreśla: Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu (…). Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci którzy prawnie ich zastępują; aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie; dziecko rodziców katolickich, a nawet niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie ochrzczone, nawet wbrew woli rodziców (kan. 867-868). Katechizm zaś dopowiada, że rodzice chrześcijańscy powinni uznać, że taka praktyka odpowiada ich roli opiekunów życia, powierzonej im przez Boga. (1251)