Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1407

• Pierwszą Komunię Św. z zasady przyjmuje się w parafii zamieszkania.
• Rodzice zapisują dziecko na przygotowanie do I Komunii świętej w kancelarii parafialnej na początku roku szkolnego we wrześniu.
• Przygotowanie odbywa się poprzez lekcje religii w szkole i na spotkaniach w parafii.
• Rodzice są proszeni o przygotowywanie się do I Komunii dziecka przez udział w spotkaniach.
• Jeżeli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią potrzebna jest metryka chrztu, a jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii należy uzyskać pozwolenie od księdza proboszcza miejsca zamieszkania.