Kurs przygotowania do sakramentu Małżeństwa

Kolejne spotkania będą się odbywały 

I. 3marca, 10 marca, 17 marca, 25 marca.
II. 12 maja, 19 maja, 26 maja, 9 czerwca
III. 10 listopada, 17 listopada, 24 listopada, 1 grudnia

Na konsultacje indywidualne umawiać się trzeba z osobą prowadzącą.

Sakrament małżeństwa mogą  zawrzeć parafianie wierzący i praktykujący. Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu przedstawiając:

  • Dowody osobiste;
  • Zaświadczenie z USC o braku przeszkód odnośnie prawa cywilnego (jeżeli ślub będzie odbywał się tylko w kościele);
  • Metryki Chrztu św. nie starsze niż 3 miesiące;
  • Świadectwo nauki religii z ostatnich klas szkoły średniej;
  • Zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • Przedstawić dane osobowe pełnoletnich dwóch świadków, którzy są wierzącymi i praktykującymi (młodzież ucząca się przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii);
  • Rodzina narzeczonych i świadkowie powinni przystąpić do Sakramentu Spowiedzi i Komunii św.

Ślub narzeczeni mogą zawrzeć w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. W innych miejscach wymagane jest zezwolenie jednego z proboszczów miejsca zamieszkania narzeczonych.
Tradycją jest, że ślub powinien być zawierany w parafii zamieszkania chyba, że istnieją istotne uzasadnione powody zawarcia małżeństwa w innym kościele rzymskokatolickim.

Tematy katechez dla narzeczonych listopad/grudzień 2018:

10.11.2018
1.Chrześcijanin – uczeń Chrystusa
2. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie
 
17.11.2018 
1. Sakramentalny charakter małżeństwa 
2. Odpowiedzialne rodzicielstwo 
 
24. 11. 2018 
1. Postawy anty rodzicielskie a NPR. Dziecko najcenniejszy dar dla małżonków.
2. Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie 
 
01. 12. 2018 
1. Liturgia sakramentu małżeństwa 
2. Normy etyczne życia małżeńskiego