Kurs przygotowania do sakramentu Małżeństwa

UWAGA ZMIANA

Kurs przygotowujący do sakramentu małżeństwa będzie przesunięty
na czas po świętach 
Wielkanocnych.

 • Zapisy na kurs na pierwszym spotkaniu
 • Należy być obecnym na każdym spotkaniu
 • Spotkania rozpoczynają się o godz. 15:00 w salce katechetycznej
 • Spotkania trwają około 2 godzin za wyjątkiem ostatniego, kiedy są katechezy, modlitwa i Msza św. kończąca kurs dla narzeczonych

Konsultacje– należy umówić się indywidualnie z osobą prowadzącą.

Sakrament małżeństwa mogą  zawrzeć parafianie wierzący i praktykujący. Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu przedstawiając:

 • Dowody osobiste;
 • Zaświadczenie z USC o braku przeszkód odnośnie prawa cywilnego (jeżeli ślub będzie odbywał się tylko w kościele);
 • Metryki Chrztu św. nie starsze niż 3 miesiące;
 • Świadectwo nauki religii z ostatnich klas szkoły średniej;
 • Zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 • Przedstawić dane osobowe pełnoletnich dwóch świadków, którzy są wierzącymi i praktykującymi (młodzież ucząca się przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii);
 • Rodzina narzeczonych i świadkowie powinni przystąpić do Sakramentu Spowiedzi i Komunii św.

Ślub narzeczeni mogą zawrzeć w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. W innych miejscach wymagane jest zezwolenie jednego z proboszczów miejsca zamieszkania narzeczonych.
Tradycją jest, że ślub powinien być zawierany w parafii zamieszkania chyba, że istnieją istotne uzasadnione powody zawarcia małżeństwa w innym kościele rzymskokatolickim.

PLAN KATECHEZ:
7.03.2020
1. Chrześcijanin – uczeń Chrystusa – ks Jan Adamarczuk 
2. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie – Marta Słaboń