Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1660

• Datę sakramentu małżeństwa najlepiej ustalić wcześniej (ok. roku przed zawarciem małżeństwa).
• Nie udzielamy ślubów w Adwencie i w Wielkim Poście.
• Po ustaleniu daty narzeczeni zgłaszają się do kancelarii trzy miesiące przed sprawowaniem sakramentu małżeństwa w celu przygotowania protokołu i przygotowania dokumentów.

Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty.
• Metryka chrztu do ślubu (ważna trzy miesiące przed ślubem) i metryka bierzmowania (jeżeli sakramenty były udzielone poza naszą parafią).
• Zaświadczenie o udziale w katechezie dla narzeczonych (kurs przedmałżeński).
• Świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły średniej.
• Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego).
• Zezwolenie księdza proboszcza jednej ze stron na zawarcie sakramentu małżeństwa, jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii lub licencja do udzielenia sakramentu małżeństwa, jeżeli dokumenty były przygotowane w innej parafii.