Kurs przygotowania do sakramentu Małżeństwa

Spotkania będą się odbywały :
I. 23 lutego, 2 marca, 9 marca, 16 marca

 • Zapisy na kurs na pierwszym spotkaniu
 • Należy być obecnym na każdym spotkaniu
 • Spotkania rozpoczynają się o godz. 15:00 w salce katechetycznej
 • Spotkania trwają około 2 godzin za wyjątkiem ostatniego, kiedy są katechezy, modlitwa i Msza św. kończąca kurs dla narzeczonych

Konsultacje indywidualne w poradni rodzinnej będą możliwe jedynie do 12 kwietnia i trzeba umawiać się z osobą prowadzącą.

Sakrament małżeństwa mogą  zawrzeć parafianie wierzący i praktykujący. Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu przedstawiając:

 • Dowody osobiste;
 • Zaświadczenie z USC o braku przeszkód odnośnie prawa cywilnego (jeżeli ślub będzie odbywał się tylko w kościele);
 • Metryki Chrztu św. nie starsze niż 3 miesiące;
 • Świadectwo nauki religii z ostatnich klas szkoły średniej;
 • Zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 • Przedstawić dane osobowe pełnoletnich dwóch świadków, którzy są wierzącymi i praktykującymi (młodzież ucząca się przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii);
 • Rodzina narzeczonych i świadkowie powinni przystąpić do Sakramentu Spowiedzi i Komunii św.

Ślub narzeczeni mogą zawrzeć w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. W innych miejscach wymagane jest zezwolenie jednego z proboszczów miejsca zamieszkania narzeczonych.
Tradycją jest, że ślub powinien być zawierany w parafii zamieszkania chyba, że istnieją istotne uzasadnione powody zawarcia małżeństwa w innym kościele rzymskokatolickim.

PLAN:

23.02.2019
1. Chrześcijanin – uczeń Chrystusa 
2. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie 
02.03.2019
1. Sakramentalny charakter małżeństwa 
2. Odpowiedzialne rodzicielstwo 
09.03.2019
1. Postawy antyrodzicielskie a NPR. Dziecko najcenniejszy dar dla małżonków.
2. Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie 
16.03.2019
1. Liturgia sakramentu małżeństwa 
2. Normy etyczne życia małżeńskiego 
ok 17.15 modlitwa za narzeczonych w Kościele 
18.00 Msza Święta kończąca kurs dla narzeczonych.