Historia Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia we Wrocławiu

6 lipca 1985r., na wniosek Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego, ustalono powstanie Ośrodka Duszpasterskiego we Wrocławiu przy al. Brücknera i zlecono Księdzu Zygmuntowi Jaroszkowi zorganizowanie i wybudowanie przyszłego kościoła.

Zakupiono wówczas parcelę i budynek mieszkalny w stanie surowym przy ul. Kętrzyńskiej 35 na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Opieki św. Józefa we Wrocławiu, który stał się początkiem Ośrodka Duszpasterskiego p.w. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kętrzyńskiej – Brücknera we Wrocławiu. 30 sierpnia 1986r. o godzinie 1900 Ksiądz Zygmunt Jaroszek sprawował tam po raz pierwszy Eucharystię, a następnego dnia, o godzinie 1200 została odprawiona Msza św., podczas której poświęcono budynek, kaplicę, ornat, sprzęty liturgiczne oraz obraz Miłosierdzia Bożego ofiarowany przez Księdza Tomasza Krawczyńskiego, proboszcza parafii Gądkowice.

Pierwsza Msza św. odpustowa została odprawiona 16 listopada 1986r. przez Księdza Dziekana Stanisława Pawlaczka, który wygłosił okolicznościową homilię i podarował obraz Matki Bożej Miłosierdzia przywieziony z Ziem Wschodnich, który został umieszczony na głównej ścianie kaplicy.

24 lutego 1987r. zawiązał się Komitet Budowy Kościoła, a 3 marca tego roku Parafianie rozpoczęli przygotowanie terenu i budowę kościoła przy al. Brucknera 20/22 we Wrocławiu Po dwóch latach, 22 lipca 1989r. została odprawiona pierwsza Msza św. w nowo wybudowanym kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.

Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz Metropolita Wrocławski 27 sierpnia 1989r., podczas wizytacji kanonicznej, poświęcił kościół wraz z budynkiem katechetyczno-mieszkalnym. W uroczystej procesji przy śpiewie Ciebie Boga wysławiamy i Miłosierna Matko Boska nastąpiło poświęcenie świątyni, a później rozpoczęła się Msza św. celebrowana przez wielu księży, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Metropolita Wrocławski.

2 lutego 1990r., w dzień liturgicznego wspomnienia NMP Gromnicznej, Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz dekretem erygował Parafię pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia we Wrocławiu przy alei Brücknera 20/22, ustanawiając jednocześnie pierwszym jej proboszczem Księdza doktora Zygmunta Jaroszka. W ten sposób pod względem prawnym zakończono organizowanie nowej Parafii.

15 lipca 1990r., członkowie Rady Parafialnej przywieźli z Przemyśla wcześniej zamówiony dzwon o wadze 100 kg, który nosi imię Maryja i Józef.

W dniach od 14 do 21 marca 1993r. w Parafii odbyły się pierwsze Misje Święte, które poprowadzili: Ksiądz Kanonik Józef Gołębiowski z Bolesławca i Ksiądz Kanonik Franciszek Skorusa z Wrocławia. Głównym tematem Misji były Sakramenty święte. Kronikarz parafialny odnotował: „Misje odbiły się szerokim echem wśród wiernych, czego dowodem jest rozdanie 700 pamiątek rodzinom w dzień odnowienia sakramentu małżeństwa. (…) licznie przystępowano do komunii św., co utrzymywało się przez kilka następnych tygodni…”. Przy tej okazji wierni nabyli także 1300 pamiątkowych krzyżyków misyjnych, które po dziś dzień wielu ma nadal w swoich domach. Na zakończenie Misji poświęcono przed kościołem Krzyż Misyjny.

Nasza Parafia gościła Maryję w Jej Obrazie Jasnogórskim w dniach 6-7 grudnia1994r., podczas II peregrynacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Wrocławskiej.

Fala powodziowa na Odrze, która w 1997r. dotarła do Wrocławia, dotknęła także naszą Parafię. 12 lipca, w sobotę, o godzinie 15-tej pokazała się pierwsza woda na terenie Parafii. Do północy jej poziom wciąż się podnosił. W niektórych miejscach woda sięgnęła 3 metrów wysokości. Na 1500 rodzin w Parafii, zalanych zostało 1200, w tym 450 poniosło dotkliwe straty mieszkalne, a ponad 120 utraciło cały dorobek swojego życia. W kościele poziom wody osiągnął wysokość 2,31 cm. Zatopione zostały wszystkie sprzęty, wyposażenie, zakrystia, kancelaria i pomieszczenia mieszkalne. 

W niedzielę 13 lipca 1997r. wokół kościoła była tylko woda i cisza. Jak zapisał kronikarz: „ Wieczorem proboszcz odcięty od ludzi i świata odprawił Mszę św. w mieszkaniu łącząc się modlitewnie z wszystkimi Parafianami”.

W kolejną niedzielę 20 lipca dostęp do kościoła był jeszcze utrudniony, a jego wnętrze wymagało gruntownego uporządkowania. Dlatego jedną Mszę św. odprawiano na stacji benzynowej Shell przy al. Brücknera, a drugą na chodniku przy ul. Grudziądzkiej. Wieczorną Eucharystię sprawowano już w kościele.

Rok 2000 był w Kościele Katolickim Rokiem Jubileuszowym. Z tej okazji nasza świątynia została przyozdobiona witrażami i zainstalowano nowe ławki. W dniach 19-26 marca odbyły się jubileuszowe Misje Święte prowadzone przez o.o. Redemptorystów.

Na podstawie dekretu Metropolity Wrocławskiego nasza Parafia z dniem 1 października 2003r. została przekazana we władanie pasterskie Księdzu Kanonikowi Czesławowi Przeradzie. Uroczysta Msza św. koncelebrowana z udziałem dziekana dekanatu Wrocław-Katedra Ks. Prałata Stanisława Pawlaczka została odprawiona w dniu 19 października 2003r. Podczas tej Mszy Ks. Kanonik dr Zygmunt Jaroszek przekazał Parafię swojemu następcy.

W dniach 3-9 kwietnia 2011r. odbyły się kolejne Misje Święte w naszej Parafii pod hasłem „Czym jest prawdziwa wiara?”. Prowadzili je Ks. dr Robert Muszyński – dyrektor Szkoły Formacji Duchowej oraz Ks. dr Wiesław Felski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W piątek 8 kwietnia 2011r. po raz pierwszy odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii.

W roku 2015, po dwunastu latach pełnienia posługi, pracę duszpasterską w naszej Parafii zakończył Ks. Dziekan Czesław Przerada. 30 czerwca 2015r., na mocy dekretu Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, nowym Pasterzem Parafii został ustanowiony Ks. Prałat dr Jan Adamarczuk.

8 grudnia 2015r. rozpoczął się w Kościele Katolickim Rok Jubileuszowy, a nasz kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia decyzją Metropolity Wrocławskiego został ogłoszony Świątynią Jubileuszową. Wierni odwiedzający nasz kościół w okresie od 08.12.2015r. do 20.11.2016r. mieli przywilej otrzymywania specjalnych odpustów.

9 kwietnia 2016r. do naszej Parafii przybyły symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż oraz Ikona Matki Bożej, poświęcone przez św. Jana Pawła II. Wydarzenie to poprzedzało Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w dniach od 25 do 31 lipca. Tydzień wcześniej, od 20 do 25 lipca przeżywaliśmy Dni w Diecezjach, podczas których gościliśmy w naszej Parafii młodzież ze Szwajcarii, Brazylii oraz z Włoch. Nasi Parafianie przyjęli w swoich domach łącznie 67 osób.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia 2017r. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, wprowadził do naszej Parafii relikwie papieża Polaka – świętego Jana Pawła II. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Arcybiskup, który od 1996 roku był osobistym sekretarzem św. Jana Pawła II.

We wrześniu 2017r., dla upamiętnienia 100-nej rocznicy objawień Maryi w Fatimie, grupa Parafian udała się na pielgrzymkę do tego miejsca. W dniu 13.10.2017r. rozpoczęła się w naszej Parafii peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej, która trwała do końca czerwca następnego roku. Z Maryją w swoich domach spotkało się 620 rodzin.

W 2018 roku, po uzyskaniu aprobaty i błogosławieństwa Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego oraz niezbędnych pozwoleń budowlanych, rozpoczęła się rozbudowa naszej świątyni. 

Rok 2019 obfitował w różne wydarzenia, przez które Parafianie uczcili 30-tą rocznicę poświęcenia świątyni. Obchody Jubileuszu rozpoczęły 17 marca Misje Święte, które poprowadził Ksiądz Krzysztof Herbut, proboszcz parafii św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. Tematem przewodnim rozważań była Oblubieńcza miłość Boga Ojca, którą Ksiądz Krzysztof przybliżał każdego dnia. Jako pamiątkę wierni mogli nabyć fotografię obrazu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego z naszego kościoła. Był to dla Parafian czas szczególnej łaski. Nauki i kazania pasyjne Księdza Misjonarza oraz Droga Krzyżowa ulicami Parafii pozostaną na zawsze w pamięci wiernych. Przypomnieniem szczególnego czasu Misji Świętych jest ich renowacja, prowadzona również przez Księdza Krzysztofa Herbuta. Ostatniego dnia Misji Świętych ustawiony i poświęcony został nowy Krzyż z tabliczką upamiętniającą przeżyte już po raz trzeci w naszej Parafii Misje Święte. Został on ufundowany przez Parafian z inicjatywy Akcji Katolickiej, gdyż podczas próby renowacji starego krzyża okazało się, że warunki atmosferyczne oraz powódź spowodowały trwałe zniszczenia. 

W kolejnych miesiącach miały miejsce: koncerty uwielbieniowe i muzyczne, całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, warsztaty małżeńskie i wyrobu różańców, spektakl teatralny, ewangelizacyjny Kurs Filip, zawody sportowe, atrakcje artystyczne dla dzieci i dorosłych, wycieczki piesze i rowerowe oraz wspólne wieczory przy ognisku.

We wtorek 27 sierpnia przeżywaliśmy 30-tą rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Po Eucharystii odbył się Koncert Maryjny naszego chóru parafialnego, a następnie, już tradycyjnie, przed kościołem na Parafian czekał tort urodzinowy.

W piątek 30 sierpnia, po wieczornej Eucharystii, została otwarta wystawa poświęcona 30-leciu istnienia naszej świątyni, którą przygotowali Parafianie z pomocą Centrum Historii Zajezdnia. 

W sobotę 31 sierpnia o godzinie 900 została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 30-tej rocznicy poświęcenia naszego kościoła, której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże pochodzący z naszej parafii neoprezbiter Ks. Jakub Sadzyński. Wśród przybyłych księży byli także: Ks. Kanonik Czesław Przerada, poprzedni proboszcz naszej Parafii; Ks. dr Wojciech Kopeć, który w naszej Parafii pełnił najdłużej posługę wikariusza w latach 1990-1999 oraz Ks. Kamil Sławiński i Ks. Krzysztof Kula pełniący praktykę diakońską w naszej Parafii. Po Eucharystii na terenie przy kościele odbył się piknik i mecz piłki nożnej oraz inne zajęcia sportowe.

Szczególnym przeżyciem dla naszej wspólnoty Parafialnej jest zawsze Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego. 

W ciągu 30 lat w naszej świątyni odbyły się prymicje trzech kapłanów pochodzących z parafii: w 1993 roku O. Dezyderiusza Pola OFMRef; w 2006 roku O. Wawrzyńca Wojtyry OFM oraz w 2019 roku Ks. Jakuba Sadzyńskiego, kapłana Archidiecezji Wrocławskiej. Neoprezbiter, z okazji Prymicji, podarował dla Parafii relikwie bł. Ks. Michała Sopoćko, spowiednika św. s. Faustyny Kowalskiej, której relikwie również posiadamy. Ponadto w naszej Parafii mamy relikwie św. Ojca Pio oraz bł. Ks. Jerzego Popiełuszko.