Odpusty – czym są i jak je uzyskać?

Odpust jest to darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. Może on uwalniać w całości lub w części. Stąd mamy do czynienia z dwoma rodzajami odpustów: zupełnym i częściowym. Rozróżnienie to związane jest z odmiennymi skutkami, jakie one powodują dla osoby zyskującej odpust.  Odpust zupełny polega na całkowitym darowaniu przez Boga kary doczesnej pozostające po odpuszczeniu…