W naszej parafii działa Klub Seniora w ramach jego działalności organizowane są: gimnastyka, pogadanki, wycieczki krajoznawcze, wyjścia na imprezy kulturalne. Są one częściowo finansowane przez Urząd Miejski Wrocławia. Zajęcia artystyczne prowadzi p. Wiesława Dubiel, która uczy osoby należące do klubu, tworzyć m.in. ozdoby i stroiki świąteczne, kwiaty z papieru, róże z kolorowych liści drzew. Ozdabiamy również wyroby szklane i drewniane metodą dequpage, tkałyśmy również kilimki metodą filcowania.

Oprócz tego nasz klub nawiązał współpracę z Fundacją L’arche, która zrzesza osoby z niepełnosprawnością intelektualną. pomagamy w przygotowaniach elementów ozdób. Za tę pomoc otrzymaliśmy z fundacji specjalne podziękowania.
W tym roku działamy w ramach Zadania Publicznego pt. : DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W 2017 ROKU – Klub Seniora przy parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia dofinansowanego przez UM Wrocławia.

Celem tego zadania jest podejmowanie działań na rzecz seniorów, skupionych przy parafii w tym, m.in. wyrażającą się poprzez twórczą aktywność osób starszych, propagowanie zdrowego stylu życia, integrowanie i aktywizację osób starszych na rzecz społeczności lokalnej- parafialnej i osiedlowej.
Proponowane działania będą służyć integracji środowiska seniorów oraz podnoszeniu jakości ich życia.
Projekt zakłada powiązanie kilku elementów, które nawiązują do idei „uczenia się przez całe życie” ( LLL – Life Long Learning):
1. Klub Seniora prowadzi warsztaty artystyczne , głównie plastyczne nawiązujące do tradycji.
2. Poprzez m.in. zajęcia ruchowe Nordic Walking i gimnastykę w klubie prowadzona jest edukacja i promocja zdrowego stylu życia.
3. W miesiącach wiosennych prowadzone są warsztaty artystyczne -przygotowanie festynu parafialnego( wykonanie fantów na coroczny festyn parafialny, przygotowanie konkursów, nagród itp) .
4.Prowadzenie działalności kulturalnej – organizowanie warsztatów – Dyskusyjnego Klubu Filmowego; organizowanie wspólnych wyjść do kina, teatru lub opery na wybrane spektakle, imprezy kulturalne.
5.Wspieranie i pobudzanie aktywności społecznej seniorów poprzez działaniami wolontariatu seniorów ( np. współpraca z Fundacją L’Arhe.)
6. Zorganizowanie 1 wycieczki integracyjnej wyjazdowej dla środowiska senioralnego skupionego przy parafii.

Miejscem działania i prowadzenia zajęć jest salka parafialna w budynku parafii : przy ul. Brucknera 20/22.
Zajęcia Nordic Walking prowadzone są na terenie parku pomiędzy ul. Kętrzyńską , Toruńską i Grudziądzką oraz na wałach nad Odrą wzdłuż ulicy Toruńskiej.
Działalność kulturalna i wyjścia organizowane będą zgodnie z wybranymi pozycjami z harmonogramu kin, opery, Capitolu, NFM oraz innych propozycji kulturalnych w mieście .
Miejscem wycieczki integracyjnej będzie wybrane miejsce na terenie Polski.

8 maj 2017r. – Klub Seniora

Członkinie Parafialnego Klubu Seniora zapraszają klubowiczów i sympatyków na spotkanie w dniu 08.05. (poniedziałek) o godz. 10.00 do Sali im. ks.Zygmunta Jaroszka.Seniorzy zaplanują swój udział w organizacji Festynu Parafialnego oraz określą plany działania na sezon jesienno- zimowy z uwzględnieniem zajęć dofinansowywanych przez Gminę Wrocław.

28 kwiecień 2017r. – Klub Seniora

po wieczornej Mszy św. Parafialny Klub Seniora zaprasza na zebranie organizacyjne poprzedzające cykl zajęć Nordic Walking. Zainteresowani spotkają się z instruktorką w celu zaplanowania spotkań. Zapraszamy wszystkich chętnych.

5 kwiecień 2017r. – Klub Seniora
działający przy naszej parafii Klub Seniora zaprasza po wieczornej Mszy św. na projekcję filmu Cristiada

15 marzec 2017r. – Klub Seniora

działający przy naszej parafii Klub Seniora zaprasza po wieczornej Mszy św. na projekcję filmu Bóg nie umarł (1)