Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W święto Objawienia Pańskiego w uroczysty sposób została nam ogłoszona data Wielkanocy i innych Świąt Pańskich. To dobry moment, aby w krótkich słowach tego komentarza wyjaśnić czym jest rok liturgiczny. W ciągu rocznego cyklu Kościół wspomina całe misterium Chrystusa – od momentu Wcielenia przez Zesłanie Ducha Świętego aż po oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Rok liturgiczny rozpoczyna się zawsze od I Niedzieli Adwentu. Cały rok liturgiczny składa się z następujących okresów: Adwent – rozpoczyna się pierwszymi nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Pierwsza część Adwentu (do 16-go grudnia) mówi więcej o drugim przyjściu Chrystusa, do którego przygotowuje się cała ludzkość, natomiast druga część (od 17 grudnia) jest bezpośrednim przygotowaniem na liturgiczne przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia. W tym czasie stosujemy fioletowy kolor szat liturgicznych (wyjątek to roraty- kolor biały). Boże Narodzenie – rozpoczyna się pierwszymi nieszporami Narodzenia Pańskiego i trwa do niedzieli Chrztu Pana Jezusa. W okresie tym używany jest w liturgii kolor biały. Biały jest znakiem radości, dziewictwa i świętości.  Wielki Post – czas pokuty, nawrócenia, i przygotowania na przeżycie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W Wielkim Poście używamy szat liturgicznych koloru fioletowego. IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) używa się koloru różowego, niedziela Męki Pańskiej – używa się czerwony kolor. Do praktyk pokutnych Wielkiego Postu należą Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.  Triduum Paschalne – najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego. Przeżycie tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. To największe misterium ludzkiego odkupienia trwa od mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do II Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Trzeba zaznaczyć, że Triduum Paschalne, choć trwa przez trzy dni, jest jedną nieprzerwaną uroczystością. Są to trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego, trzy etapy jednego zbawczego wydarzenia. Wielkanoc – okres radości paschalnej i rozważania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna się Niedzielą Zmartwychwstania i trwa do Niedzieli Zesłania Ducha św. Pierwszą jego część stanowi okres od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia Pana Jezusa, natomiast druga część to przeżycie tajemnicy Zesłania Ducha świętego. Kolor szat liturgicznych jest biały. Okres Zwykły – jest czasem rozważania trzyletniego nauczania Chrystusa, poznajemy Jego naukę, Jego dzieła w nauczaniu Kościoła. Okres ten trwa od poniedziałku po Niedzieli Chrztu Pańskiego do wtorku przed Środą Popielcową, oraz od poniedziałku po niedzieli Zesłania Ducha Świętego do soboty, przed pierwszą Niedzielą Adwentu. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest zielony.