W tym roku Kościół Katolicki wkroczył w świętowanie 100-letniej rocznicy objawień Fatimskich. Nabożeństwa w naszej parafii będą odbywać się 13-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od lutego do października, po Mszach św. wieczornych. Modląc się będziemy uciekać się do niezawodnego wstawiennictwa Maryji.