W katedrze wrocławskiej z rąk abp. Józefa Kupnego 15 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie. wśród nich ks. Jakub Deperas, który przez ostatni rok pełnił w naszym kościele praktykę duszpasterską i księża: Paweł Andrejczuk, Marcin Bącela i Rafał Michaelis, którzy wiele razy spotykali się w naszej parafii z członkami Towarzystwa Przyjaciół Alumnów.