W czwartek 29 marca rozpoczęliśmy w naszej parafii uroczystości Triduum Paschalnego. Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan w całym roku liturgicznym. Każdy dzień jest wyjątkowy i nawiązuje do konkretnego wydarzenia.

W Wielki Czwartek wspominamy wydarzenia z Wieczernika, kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Wcześniej Żydzi sprawowali Paschę – świętowali na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej i zawarcia przymierza z Bogiem. Jezus Chrystus nadał nowy sens tej uczcie. Dodatkowo Jezus umywał apostołom nogi, czym szokował i zadziwiał. Przyjął postawę sługi, co przypomina nam, że wszelka posługa w Kościele ma się odbywać w duchu służby bliźniemu. Na koniec uroczystości obnażono ołtarz, Ciało Chrystusa zostało przeniesione do ciemnicy, gdzie mogliśmy czuwać i rozpocząć rozważania Męki Pańskiej.

 

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, gdy nie sprawuje się Eucharystii. To czas na spowiedź świętą, adorację Pana Jezusa w ciemnicy, odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wieczorem uczestniczyliśmy w Liturgii Męki Pańskiej, która składała się z trzech ważnych części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Liturgia rozpoczęła się bardzo nietypowo, bo kapłan w ciszy upadł na twarz przed ołtarzem na znak pokory, a wierni klęczeli, gdyż wobec śmierci Zbawiciela żadne słowa nie byłyby odpowiednie. Po Liturgii Słowa i modlitwie powszechnej, kapłan odsłonił Krzyż – „drzewo,  na którym zawisło zbawienie świata”, aby każdy mógł podejść i go ucałować. Po adoracji rozdano Ciało Chrystusa, które było konsekrowane w Wielki Czwartek. Na zakończenie przeniesiono Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu i rozpoczęła się adoracja. To moment, aby uświadomić sobie, że Pan Jezus umarł, aby nas zbawić. W tym czasie On zstąpił do piekieł, żeby wyciągnąć stamtąd sprawiedliwych, jak zapowiedział.Liturgia Wielkiej Soboty, a właściwie Wigilii Paschalnej, odbywa się w nocy, bo Pan Jezus zmartwychwstał w nocy, bez świadków i w ciszy. Rozpoczęliśmy przed Kościołem Liturgią Światła, czyli poświęceniem ognia, następnie z zapalonym paschałem, oznaczonym krzyżem, literami Alfa i Omega i symbolicznymi pięcioma gwoździami, weszliśmy do ciemnego Kościoła. Zapalony paschał to symbol Chrystusa, który swoim zmartwychwstaniem rozproszył ciemności grzechu i śmierci. Już nie musimy się niczego bać. W czasie Liturgii Słowa wysłuchaliśmy czytań, które przeprowadziły nas przez całą historię Zbawienia, od stworzenia świata do powstania z martwych Jezusa Chrystusa. Po tej części nastąpiła Liturgia Chrzcielna, czyli błogosławieństwo wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. To dzięki chrztowi mamy swój udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Woda chrzcielna daje nam Nowe Życie. Następnie mogliśmy przeżyć Liturgię Eucharystyczną, zostaliśmy nakarmieni Ciałem Chrystusa, który jest pokarmem na życie wieczne. Na zakończenie ruszyliśmy w procesji rezurekcyjnej, aby ogłosić całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć i króluje na wieki!

Wielka Sobota- święcenie  pokarmów

Wielka Sobota- Liturgia Wigilii Paschalnej