Wielkopostne rekolekcje szkolne dla wszystkich chętnych uczniów klas gimnazjalnych i licealnych odbyły się w dniach 15, 16 i 17 marca (środa, czwartek, piątek) na 7. i 8. godz. lekcyjnej (14.10 – 15.45) w auli ZS nr 14 we Wrocławiu pod hasłem: Twoje życie w Twoich rękach.

Rekolekcje głosił ks. dr Kacper Radzki, wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

W środę uczniowie Katolickiego Ogólnokształcącego Liceum w Henrykowie pod przewodnictwem p. Katarzyny Poprzeczki poprowadzili Misterium Drogi Krzyżowej, a później klerycy I roku Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego przedstawili inscenizację o działalności człowieka w przestrzeni historycznej w oparciu o jego wolny wybór pochodzący od Boga lub od złego ducha.

W czwartek gościem specjalnym rekolekcji był ks. Jakub Bartczak, znany duszpasterz młodzieży oraz ewangeliczny raper. Ks. Kuba podzielił się swoim świadectwem odkrywania Boga w swoim życiu, a następnie wspólnie z uczniami rapował m. in. takie utwory jak: „Pismo Święte”, czy „Po prostu wierzę”. Tematem przewodnim czwartkowych rekolekcji był sakrament pokuty i pojednania, dlatego też kapłani ks. dr Kacper Radzki oraz ks. prał. Jan Adamarczuk posługiwali w tym czasie z sakramentem spowiedzi.

W piątek s. Maria Czepiel CSSE poprowadziła spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży, w którym zestawiła znanego piłkarza Roberta Lewandowskiego oraz Nicka Vujicic’a, którzy osiągają wysokie cele w oparciu o swoją osobistą relację do Jezusa Chrystusa. Siostra Maria podzieliła się również swoim świadectwem wiary oraz darem uzdrowienia, kiedy w pełni oddała swoje życie Chrystusowi przez Maryję. W tym dniu sakramentem spowiedzi służył ks. Wojciech Zięba.

Rekolekcje szkolne były niewątpliwie szansą dla każdego z uczniów do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem.

Dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu ZS nr 14, a także Ks. Kacprowi Radzkiemu i Ks. Prał. Janowi Adamarczukowi, za możliwość przeprowadzenia rekolekcji oraz za nieocenioną pomoc i wszelką życzliwość.

Katecheci ZS nr 14 we Wrocławiu

Marta Słaboń, Michał Skwierczyński, ks. Wojciech Zięba, ks. Jacek Tomaszewski

Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.