Intencje parafialne 2020

  Styczeń: O życie wieczne dla wszystkich zmarłych członków Żywego Różańca, a w szczególności tych, którzy odeszli do Pana w ubiegłym roku, tj. Mieczysławę Szymańską, Bronisławę Dereń, Zofię Pol, Irenę Gębską Luty: Za osoby samotne, starsze i chore, by doświadczały wsparcia, właściwej pomocy i opieki. Marzec: Prośmy za naszą wspólnotę parafialną, jej pasterzy i wszystkie…

Intencje Papieskie 2020

Styczeń 2020 Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie. Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie. Luty 2020 Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów. Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty…

Objawienie Pańskie – 06.01.2018

W uroczystość Objawienia Pańskiego tradycyjnie już odbyło się spotkanie opłatkowe na które przybyli zaproszeni przedstawiciele Rady Osiedla, Policji, Straży Miejskiej, aby spotkać się z naszymi duszpasterzami i parafianami. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, kolędą, po których ks. Jan złożył wszystkim życzenia noworoczne. Po złożeniu sobie nawzajem życzeń i po podzieleniu się opłatkiem zasiedliśmy do stołu aby…