Styczeń: O łaskę zbawienia dla zmarłych członków Żywego Różańca tj. Czesławę Dawiskibę, Marię Strazdas, Zuzannę Mojsa, Adelę Mojsa, Jana Komisarka, Mariolę Kudłę, Helenę Wałęsę

Luty: Abyśmy odważnie umieli dawać świadectwo naszej wiary pośród współczesnego społeczeństwa poprzez przynależność do Żywego Różańca.

Marzec:  Aby Wielki Post był czasem przemiany sumień matek i ojców dzieci nienarodzonych, aby mieli odwagę przyjąć, otoczyć je miłością i opieką.

Kwiecień: Aby Chrystus Zmartwychwstały prowadził szczęśliwie Naród Polski i narody świata drogą pokoju, sprawiedliwości i jedności.

Maj: Za wszystkie dzieci naszej parafii, a w szczególności za te, które przystąpiły do I Komunii św. i ich rodziców o nieustanne trwanie w wierze.

Czerwiec: Aby nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego były okazją do wynagrodzenia za wszelkie zło grzechów naszych i całego świata.

Lipiec: O łaskę, by czas wakacji i urlopów stał się okresem zacieśniania relacji z Bogiem i czasem duchowego „ładowania akumulatorów” na dalszą codzienność.

Sierpień: O porzucenie nałogów przez osoby uzależnione, aby nasi parafianie chętnie podjęli abstynencję od napojów alkoholowych stając się przykładem dla tych, którym trudno porzucić nałogi.

Wrzesień: Za dzieci, młodzież, rodziców, opiekunów, nauczycieli i katechetów o Boże błogosławieństwo w nauce w rozpoczynającym się roku szkolnym i katechetycznym.

Październik: Za młodzież naszej parafii, by za przykładem Św. Jana Pawła II prezentowała wysoki poziom moralny i wzrastała w wierze, budując przyszłość na fundamencie Chrystusa i jego Ewangelii, traktując życie jako Boże powołanie.

Listopad: O łaski i Miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących, które nie mają na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał.

Grudzień: Módlmy się o łaskę nawrócenia dla tych członków naszej parafii, którzy rzadko lub wcale nie uczestniczą w Mszach świętych, by poruszeni przez Boga, codzienną modlitwą, zmienili swoje dotychczasowe życie i powrócili na łono Kościoła.