W dniach 22.09 – 09.10.2023 r. trwa głosowanie na projekty obywatelskie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt związany z terenem znajdującym się w pobliżu naszej parafii ma numer 70 i jest projektem ponadosiedlowym. Dotyczy on między innymi rewitalizacji historycznego ogrodu pomiędzy ulicami Toruńską, Brucknera, a Krzywoustego. Głosować można na kartach do głosowania dostępnych w Urzędach lub elektronicznie na stronie www.wroclaw.pl zakładka budżet obywatelski. W niedziele będzie można oddać swój głos i pobrać karty informacyjne po każdej mszy świętej, gdzie dyżurować będą członkowie Akcji Katolickiej. Niezbędne jest podanie numeru Pesel i posiadanie telefonu komórkowego.

https://www.wroclaw.pl/wbo/glosowanie-wbo-2023

https://www.wroclaw.pl/wbo/projekty-2023/projekt,id,70