W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 20 uczniów z Gimnazjum nr 39 i 49 przyjęło w naszej świątyni Sakrament Bierzmowania. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski w asyście: ks. Artura Szeli dyrektora MWSD, katechetów ks. Jacka Tomaszewskiego i ks. Wojciecha Zięby oraz ks. Krzysztofa Głuszko i ks. diakona Rafała Michaelisa.
Na Mszy św. byli również obecni katecheci: p. Marta Słaboń i p. Michał Skwierczyński, klerycy z MWSD, rodziny bierzmowanych uczniów i parafianie. Przedstawiciele rodziców w serdecznych słowach powitali ks. Arcybiskupa i poprosili Go o udzielenia ich dzieciom Sakramentu Bierzmowania. W czytaniach mszalnych brali udział rodzice i młodzież.
Ks. Arcybiskup wygłosił homilię, a po niej namaścił 20. gimnazjalistów Krzyżmem Świętym, udzielając Im Sakramentu Bierzmowania. Po zakończonej Eucharystii, młodzież wręczyła Dostojnemu Gościowi kwiaty, dziękujac Mu za Dary Ducha Świętego, które otrzymała w udzielonym Sakramencie. Pan Tadeusz Oleksy zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia.

 Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, po Mszy św. o godz. 900, w czasie Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia wielu z naszych parafian podjęło się modlitwy za dzieci zagrożone aborcją w ramach Duchowej Adopcji. Wszystkim tym, którzy podjęli modlitwę za dzieci poczęte i zagrożone zabiciem, dziękujemy.

Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.