VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2020 r.
18.00 † Władysław CZEREPIEŃKO (7 r. śm.).
  8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Hani z ok. 12 r. urodzin.
  9.30 † Bogdan LUTKIEWICZ (wspomn. dnia urodzin), †† z Rodziny.
11.00 † Janina, † Jan BIENIEK, † Franciszek, † Franciszka(k), 

† Stanisław, † Władysław, † Maria, † Konstanty WAWRZYNIAK.

12.30 Dz-bł. w intencji Michała Kazimierza CZYRKA z ok. 100 r. urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia na dalsze lata życia.
18.00 † ks. dr Zygmunt JAROSZEK.
PONIEDZIAŁEK – 24.02.2020 r. 
  8.00 Pro Populo.
18.00 †  Maria MAZIARZ (30 r. śm.), † Henryk GRZANKA (20 r. śm.), 

†† z Rodziny.

WTOREK – 25.02.2020 r. 
  8.00  
18.00 Dz-bł. w int. Agnieszki i jej rodziny oraz w int. Zofii z ok. urodzin, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

ŚRODA – 26.02.2020 r. – ŚRODA POPIELCOWA
  8.00 † Aleksandra(k) KUBACKA (int. od Krystyny, Barbary, Bogumiły).
16.30  
18.00 † Antonina(k), † Władysław PIEGZA.
19.30 † Helena ŁUKASIK (3 r. śm.).
CZWARTEK – 27.02.2020 r.
  8.00 † Maria CZULIŃSKA (w dniu pogrzebu).
18.00 ZBIOROWA DO ŚW. JANA PAWŁA II:
PIĄTEK – 28.02.2020 r.
  8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pana Ksawerego 

i o życie wieczne dla Danuty (int. z okazji 60 r. ślubu).

18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marty i Piotra 

z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

SOBOTA – 29.02.2020 r.
  9.00 † Stanisław ZYGMUNT (30 dzień po śm.).
18.00 W int. Małgorzaty z ok. zbliżających się urodzin oraz Julci z ok. 9 r. urodzin, niech Matka Miłosierdzia ma w swojej opiece każdego dnia 

jej życia i wspomaga w zrozumieniu otaczającego świata.