Intencje parafialne 2019

Styczeń: W intencji dorosłych parafian, aby dawali młodzieży przykład głębokiej wiary, kultury i zaangażowania w życie parafii. Luty: Za prześladowanych chrześcijan, a w szczególności za rodzinę syryjską, którą objęliśmy naszą pomocą. Marzec: Aby duchowe owoce Misji świętych skutkowały przebaczeniem i pojednaniem z naszymi osobistymi wrogami i wygaszeniem starych waśni. Kwiecień: O rozwój wspólnoty parafialnej i…

Intencje Papieskie 2019

Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2019 Styczeń Ewangelizacyjna: Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii. Luty ogólna: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy. Marzec ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a…

Obowiązki członków Żywego Różańca

Obowiązki członków Żywego Różańca: Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze różańcowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w Uroczystościach i Świętach ku czci Matki Bożej. Rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską. Odważne stawanie w obronie wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich. Udział w pogrzebie zmarłych członków Żywego Różańca…