Krąg Biblijny

środa po Mszy świętej wieczornej

Chrześcijanie powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia.
Słowo Boże jest czytane w kościele podczas Mszy Świętej.
Ważne jest aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia.