1. Przeżywamy III NIEDZIELĘ Wielkiego Postu. Dzisiaj kończymy Misje Święte w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy ks. Krzysztofowi Herbutowi za wygłoszone nauki i poprowadzenie Misji, które są dla naszej parafii czasem szczególnej Bożej łaski. Dziękujemy za złożone w dniu dzisiejszym ofiary, które są również wyrazem naszej wdzięczności dla Księdza misjonarza. Dziękujemy również za posługę alumnom naszego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.
 2. Na Drogę Krzyżową zapraszamy w piątki Wielkiego Postu: dzieci o godzinie 17.00, a młodzież i dorosłych po Mszy św. o godzinie 8.00 i 18.00.
 3. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym podczas Wielkiego Postu są odprawiane w niedzielę o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszamy.
 4. W kalendarzu liturgicznym przeżywamy w poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia. Dzisiaj po Mszach św. przed kościołem rozdawane są materiały z informacją na temat tego wydarzenia i deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Będzie można złożyć jutro podczas Mszy św. o godzinie 8.00 i 18.00 oraz w następną niedzielę do ustawionego przed ołtarzem koszyka.
 5. Nowy dębowy Krzyż został zakupiony i postawiony przed kościołem w ostatni poniedziałek przez dużą grupę Parafian. Serdecznie za to dziękujemy a także za pomoc w bardzo szybkim i sprawnym zorganizowaniu, wykonaniu i przywiezieniu Krzyża misyjnego z Nowego Miasteczka. W dniu dzisiejszym Ksiądz misjonarz dokona poświęcenia tego Krzyża.
 6. Na zakończenie Misji Świętych klerycy po Eucharystiach rozdają nadzwyczajny numer czasopisma dla młodzieży Miłujcie się, w którym przeczytamy między innymi o stwierdzonym naukowo podobieństwie takiego samego oblicza cierpiącego człowieka na Całunie Turyńskim i Chuście Św. Weroniki z Manoppello.
 7. Czasopismo Archidiecezji Wrocławskiej Nowe Życie również będzie rozprowadzane przez alumnów po Mszach św. przed kościołem. Tematem numeru jest godność ludzkiego życia.
 8. Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w środę o godzinie 19.00 w salce ks. Aleksandra Zienkiewicza. Będziemy omawiali przeżyte Misje Święte, 30- lecie naszej parafii oraz rozbudowę kościoła.
 9. Planujemy wprowadzić cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu. W piątki po porannej Drodze Krzyżowej adoracja do godziny 11:00 a po wieczornym nabożeństwie do godziny 21:00. Serdecznie zapraszamy.
 10. Wielkanocne paschaliki, czekoladowe baranki oraz kartki świąteczne będą rozprowadzane w niedzielę 31 marca po każdej Mszy św. przed kościołem.
 11. Wspólnota Przystanek Jezus, która prowadzi ewangelizację podczas Woodstock’u będzie prowadzić Rekolekcje w Zespole Szkół nr XIV od poniedziałku do środy (1-3 kwietnia). W przyszłą niedzielę będziemy ich gościć na wieczornej Eucharystii a następnie poprowadzą spotkanie z młodzieżą. Serdecznie zapraszamy  młodych ludzi na Mszę św. o godzinie 18:00.
 12. Zachęcamy do czytania tygodników katolickich. Jest GOŚĆ NIEDZIELNY i NIEDZIELA, które są uzupełnieniem naszych kończących się Misji Parafialnych.
 13. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy aby Misje Święte, które przeżywamy w naszej parafii przyniosły obfite owoce, umocniły naszą wiarę oraz przygotowały nas na przeżycie Świąt Paschalnych.