W Niedzielę Męki Pańskiej czyli Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień przed Świętami Wielkiej Nocy na Mszach św. święciliśmy przyniesione ze sobą palmy.

W związku w wprowadzonymi obostrzeniami przez władze państwowe z powodu epidemii przedstawiciele parafii wpuszczają do kościoła określoną ilość osób. Pozostali wierni mogą uczestniczyć w Eucharystii na placu przy kościele. W tym celu zostały przygotowane dla nich ławki oraz nagłośnienie.