Podczas gdy piesi pielgrzymi zmierzali do Częstochowy, w naszej wspólnocie parafialnej grupa osób, które z różnych powodów nie mogły wybrać się na Pieszą Pielgrzymkę Wrocławską na Jasną Górę łączyła się codziennie z nimi duchowo w grupie XVI. Każdego dnia wspólnie modlili się różańcem, słuchali konferencji i odśpiewali Apel Jasnogórski.